بایگانی‌های ارتباطات و شبکه های ارتباطی - وقایع نیوز
09 دی 1399
وزیر صمت در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی اعلام کرد:

استفاده از توانمندی ۲۰۰ شرکت نامدار و موفق برای توسعه متوازن در کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت امنیت ملی را درگرو قدرت اقتصادی دانست و آمادگی این وزارتخانه را برای ورود شرکت‌های بزرگ و توانمند به حوزه مسئولیت های اجتماعی اعلام کرد.