بایگانی‌های ارتش شاهین - وقایع نیوز
دومین پایگاه نظامیان خارجی به ارتش افغانستان واگذار شد 16 اردیبهشت 1400

دومین پایگاه نظامیان خارجی به ارتش افغانستان واگذار شد

به‌دنبال آغاز روند خروج آمریکا از افغانستان، یک پایگاه نظامی دیگر نیروهای خارجی تخلیه شده و به ارتش افغانستان واگذار شد.