بایگانی‌های ارجان کومجو - وقایع نیوز
بیماری تورم و عدم تعادل در اقتصاد 17 بهمن 1400
سید جلال ابراهیمی، رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه مطرح کرد:

بیماری تورم و عدم تعادل در اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: افزایش بهای یک کالا و بالا رفت قیمت کالای اساسی و یا هزینه زندگی و یا افزایش قیمت درصدی از کالا و اقلام مصرفی و یا هر گونه گرانی در سبد خانوار در گفتار روزانه ما مفاهیم موضوعی خود را از دست داده و از کل آن به عنوان گرانی نام می بریم و امروزه در سطح جهانی نیز افزایش مداوم قیمت ها در یکی یا چند نوع کالا مطرح است و در سطح اروپا بالاخص افزایش بهای انرژی که در هزینه کرد افیشنسی efficiency خانوار از سوخت گرمازایی و برق مصرفی حتی شد آمد تاثیر اساسی دارد و بر هر آنچه انرژی بر است تاثیر می گذارد.