بایگانی‌های ارزان ترین - وقایع نیوز
برق هسته‌ای، ارزان ترین منبع تامین انرژی 01 اردیبهشت 1400

برق هسته‌ای، ارزان ترین منبع تامین انرژی

یک کارشناس انرژی گفت: انرژی هسته ای می تواند ده ها سال بدون مشکل و با کمترین هزینه ، تولید انرژی پایدار داشته باشد.