بایگانی‌های ارزان شدن - وقایع نیوز
ارزان شدن خدمات حقوقی با کسب وکار شدن وکالت 12 اسفند 1399

ارزان شدن خدمات حقوقی با کسب وکار شدن وکالت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از آنجا که وکالت کسب وکار است، لذا انحصار از آن باید برداشته شود و یکی از نتایج رفع انحصار، کاهش هزینه‌های وکالت است.