بایگانی‌های ارزشهای انقلاب - وقایع نیوز
چالش جذب نخبگان در دولت مردمی 09 اسفند 1400
محمد تقی رادمان:

چالش جذب نخبگان در دولت مردمی

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: ماه‌ها از روی کار آمدن دولت مردمی و انقلابی می‌گذرد و تحولات نسبتا خوب و مثبت پیش آمده در بخش‌های مختلف بدنه دولت‌، وقوع اتفاقات بهتری را نوید می‌دهد‌، اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که همچنان بیش از ۸۰ درصد مدیران و مشاوران ( بخوانید مسببان وضع موجود) بر سر کار و مسند قبلی حاضرند.