بایگانی‌های ارزش افلزوده - وقایع نیوز
ذوب آهن اصفهان با تحول چشمگیر 28 آبان 1400
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو:

ذوب آهن اصفهان با تحول چشمگیر

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از ذوب۲۴:  وزارت صنایع هم با این که سهامدار نیست اما حمایت بنگاهی و همچنین حمایت در سیاستگذاری را از این مجتمع عظیم صنعتی در دستور کار قرار داده و به شیوه‌های مختلف سعی می‌شود در تامین سنگ آهن، این شرکت با مشکل مواجه نشود.