بایگانی‌های ارزهای مسدودی - وقایع نیوز
موافقت همتی با مصوبات تورم‌زا ! 09 اردیبهشت 1400

موافقت همتی با مصوبات تورم‌زا !

درحالیکه کارشناسان اقتصادی به تورم زا بودن مصوبات جدید دولت برای حمایت از بورس هشدار می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی که بارها اولویت این بانک را کنترل تورم اعلام کرده و می‌گوید مقابل اجرای تصمیمات تورم‌زا مقاومت می‌کند، موافقت خود را با این مصوبات اعلام کرده است.