بایگانی‌های ارزی و ریالی - وقایع نیوز
مگاپروژه‌های “امگاپرور” صیدو پرورش آبزیان در ایران 26 مرداد 1400
تخصص خیر، اما نظر داریم...

مگاپروژه‌های “امگاپرور” صیدو پرورش آبزیان در ایران

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، علیرضا کیهان پور،‌ مدیر اطلاع‌رسانی اتحادیه صیادی ایران: در یک بحث کلی عرض شود که به نظر می‌رسد گویی حرف‌های ما یا نظراتی که می‌دهیم، هیچ مسئولیتی برای مابه دنبال ندارد!.