بایگانی‌های ارز یارانه‌ای - وقایع نیوز
قیمت مرغ تاکنون براساس نهاده دولتی بوده 26 خرداد 1401
کمالی سروستانی هنوز آثار حذف ارز یارانه‌ای در بازار را ندیده‌ایم

قیمت مرغ تاکنون براساس نهاده دولتی بوده

قیمت مرغ تاکنون براساس نهاده دولتی بوده، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: هنوز آثار حذف ارز یارانه‌ای را در قیمت مرغ در بازار ندیده‌ایم چون قرار بر این بوده، مرغ‌هایی که تا امروز به بازار آمده تا ۲۱ اردیبهشت نهاده با ارز یارانه‌ای دریافت کنند که تاکنون دریافت نکرده‌اند ومرغداران در این خصوص طلبکار هستند.