بایگانی‌های ارز ۴۲۰۰ - وقایع نیوز
واردات نهاده‌های دامی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 31 مرداد 1400

واردات نهاده‌های دامی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

واردات نهاده‌های دامی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک مقام مسئول با بیان اینکه اولین گام در حل چالش نهاده های دامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: باید دید در متمم بودجه که از سوی‌دولت به مجلس ارائه می‌شود این سیاست ادامه می یابد یا خیر.

تورم ۵۰ درصدی کالاهای مشمول ارز ترجیحی / منبع تامین؛ پایه پولی! 21 دی 1399

تورم ۵۰ درصدی کالاهای مشمول ارز ترجیحی / منبع تامین؛ پایه پولی!

چند نرخی بودن ارز منشاء فسادهای گسترده و به هم‌ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است، پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات متوقف و منابع مالی این بخش به نیازمندان پرداخت شود.