بایگانی‌های ارسال مطالب - وقایع نیوز
انسان توسعه یافته کتاب می‌خواند 17 آبان 1400
مدیریت ایمیلی یا مسوولیت ریمیلی؟

انسان توسعه یافته کتاب می‌خواند

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، علیرضا کیهان‌پور، روزنامه‌‌نگار: واقعا این درد و بی انگیزه گی آموختن و همگام و همسو با پیشرفت‌های فن‌آورانه را باید نوبرانه دانست؟ و یا بگذار تا بگرییم چون در باران و بهاران!!!