بایگانی‌های ارکان بسیار مهم - وقایع نیوز
معرفی یک برنامه و یک مدیر تحول‌بخش به معدن کشور 26 آبان 1400

معرفی یک برنامه و یک مدیر تحول‌بخش به معدن کشور

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: لازمه این امر‌، تحول جدی و اساسی در بخشبرنامه‌ای و مدیریتی معدن کشور می‌باشد. این مهم نیاز به نگاهی امیدوار‌، با ایمان به استعداد‌‌ها و ظرفیت‌‌های داخلی‌، کارنامه‌ای پر محتوا و البته مدیریتی جامع الاطراف دارد.