بایگانی‌های ازدواج آسان - وقایع نیوز
جوانان توقعات خود از ازدواج را با شرایط اقتصادی جامعه متناسب کنند 01 اردیبهشت 1400

جوانان توقعات خود از ازدواج را با شرایط اقتصادی جامعه متناسب کنند

یک جامعه شناس گفت: دختران و پسران جوان برای تحقق ازدواج آسان، از توقعات غیرمعقول پرهیز کرده و انتظارات مالی خود را با شرایط اقتصادی روز جامعه متناسب کنند.