بایگانی‌های ازگرداندن ثبات و آرامش - وقایع نیوز
لیر ترکیه در سراشیبی 13 فروردین 1400

لیر ترکیه در سراشیبی

ارزش دلار بار دیگر از هشت لیر عبور کرد.