بایگانی‌های استاندارد برنج - وقایع نیوز
جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد! 08 بهمن 1399

جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد!

ستاد تنظیم بازار که دو ماه پیش درخواست تداوم تعویق استاندارد ۱۲۷ را داشت، حالا مقرر کرده محموله‌های ثبت سفارش شده در حال حمل و موجود در بنادر و گمرکات کشور بر اساس شرایط دوره تعلیق استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) ترخیص می‌شود.