بایگانی‌های استانداری تهران - وقایع نیوز
ساعت کاری بانک کارآفرین به روال قبل بازگشت 31 مرداد 1400

ساعت کاری بانک کارآفرین به روال قبل بازگشت

با توجه به اتمام زمان اعلام شده از سوی هیات دولت مبنی بر تغییر ساعت کاری شعب و ستاد بانک کارآفرین، ساعات کاری شعب و ستاد این بانک از فردا اول شهریور ماه به روال سابق باز خواهد گشت.