بایگانی‌های استان کرمانشاه - وقایع نیوز
گردشگری خوراک جریان ساز الگوی اسلامی ایرانی 06 مرداد 1401

گردشگری خوراک جریان ساز الگوی اسلامی ایرانی

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: دکتر محمدفرزاد میرزایی در دومین دورهمی رسانه‌ای بومیرو در حوزه گردشگری روستایی با موضوع مهمان نوازی ایرانی در بومگردی با خوراک و نوشیدنی سنتی گفت: طرح ملی توسعه گردشگری روستایی بومیرو وابسته به برند گردشگری بومیرو با حمایت شرکت جوان سیر تهران به دنبال ایجاد بستری برای تضارب آرا و همفکری کنشگران مدیران و دانشمندان و اندیشمندان حوزه گردشگری روستایی است.