بایگانی‌های اسپوتینگ - وقایع نیوز
حصرِ «عبدالله» نتیجه دیدارِ طالبان و رئیس سیا است؟ 04 شهریور 1400
ایران مداخله کند

حصرِ «عبدالله» نتیجه دیدارِ طالبان و رئیس سیا است؟

 به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اقتصاد سالم: اخیرا برخی رسانه‌ها فاش کردند که رئیس سازمان سیا و یکی از رهبران طالبان، با هم دیدار کرده‌اند.