بایگانی‌های اپارتمان مسکونی - وقایع نیوز
کاهش متوسط قیمت مسکن در برخی از مناطق شمالی تهران 01 شهریور 1400

کاهش متوسط قیمت مسکن در برخی از مناطق شمالی تهران

کاهش متوسط قیمت مسکن در برخی از مناطق شمالی تهران، بررسی بازار مسکن پایتخت حاکی از آن است که در برخی مناطق شمالی تهران متوسط قیمت مسکن نسبت به اواسط مرداد ۱۴۰۰ کاهش یافته است.