بایگانی‌های اپراتور جایگاه - وقایع نیوز
هیچ کدام از جایگاه های سوخت تعطیل نیستند 21 دی 1399
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

هیچ کدام از جایگاه های سوخت تعطیل نیستند

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: تمام جایگاه های سوخت سراسر کشور به صورت شبانه روزی فعال هستند.