بایگانی‌های خراسان شمالی - وقایع نیوز
اعتبار درست، جای درست، هزار و صدمیلیارد تومان برای احیای قنات‌های کشور 10 اسفند 1401

اعتبار درست، جای درست، هزار و صدمیلیارد تومان برای احیای قنات‌های کشور

اعتبار درست، جای درست، هزار و صدمیلیارد تومان برای احیای قنات‌های کشور، مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی برای احیای قنات‌های کشور اختصاص یافت.