بایگانی‌های خورشهاب - وقایع نیوز
حمایت میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی طرح پرورش ماهی در قفس 25 مهر 1400

حمایت میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی طرح پرورش ماهی در قفس

در سواحل بندر خورشهاب شهرستان تنگستان و در آب‌های نیلگون خلیج فارس‌، طرح پرورش ماهی در قفس الیاس احمدی قرار گرفته که با ظرفیت تولید ۵۰۰ تن در یک دوره ۶ ماهه و با حمایت بانک کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است و در دستیابی به تولید انبوه ماهیان با ارزش دریایی و تامین گوشت ماهی […]