بایگانی‌های خورشید - وقایع نیوز
زیرساخت و توانایی تولیدخودروهای برقی در کشور وجود دارد 06 شهریور 1402

زیرساخت و توانایی تولیدخودروهای برقی در کشور وجود دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هم زیرساخت و هم توانایی تولید خودروهای برقی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: اینکه کماکان روی خودروهای گازی و بنزینی بمانیم حتماً به ضرر محیط زیست است و آثار مخرب فراوانی دارد. حتماً باید از این مسئله عبور کنیم و نمی‌توانیم بر مدار قدیم بمانیم.