بایگانی‌های خوزستان و اصفهان - وقایع نیوز
مطالبات آبزی پروران و پاسخگویی مسوولانه 22 مهر 1400
چالش‌ها، بیم و امید‌ها

مطالبات آبزی پروران و پاسخگویی مسوولانه

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: علیرضا کیهان‌پور، تحلیلگر ارشد رسانه‌ای: تحولات مدیریت آبزی پروری بخش دولتی پس از حدود ۹ سال ثبات دچار عدم آرامش و تغییرات پی در پی قرار گرفته است که از رصد رسانه‌ای و کارشناسان بخش به دور نمانده است و این در حالی بود که به دلیل رعایت شان و جایگاه مدیریت عالی این بخش، سکوتی بخاطر رعایت مصلحت‌‌ها، دور اندیشی و اخلاق رسانه‌ای اعمال شده بود اما امیال فردی وکار غیر کارشناسی این تقیه اخلاقی را مورد هجوم اعتماد و اعتبار قرارداده است.