بایگانی‌های خوش آمد گویی - وقایع نیوز
فناوری در صنعت بیمه باید به افزایش بهره وری و یا خلق محصول جدید منتج شود 22 آبان 1402

فناوری در صنعت بیمه باید به افزایش بهره وری و یا خلق محصول جدید منتج شود

دکتر ابوجعفری آیین نامه اینشورتک را خوش آمدگویی صنعت بیمه به شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور دانست.