بایگانی‌های خوش ذوق خمینی شهری - وقایع نیوز
مهارت‌های کلامی از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت(ع) 16 شهریور 1402

مهارت‌های کلامی از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت(ع)

مهارت‌های کلامی از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت(ع)؛ نگار پرنده مجری نوجوان و خوش ذوق خمینی شهری در مصاحبه با پایگاه خبری وقایع‌نیوز مهارت‌های کلامی از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت را بررسی کردند و مهارت‌های ارتباطی در تماس حضوری و مهارت ارتباط کلامی را اینگونه توضیح دادند: