بایگانی‌های خون دادن - وقایع نیوز
بی‌غیرتها به ما مارک نظامی میزنند/مگر سپاه فقط برای خون دادن است؟ 10 اردیبهشت 1400
سخنرانی منتشر نشده حاج‌قاسم در سال ۷۷؛

بی‌غیرتها به ما مارک نظامی میزنند/مگر سپاه فقط برای خون دادن است؟

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مگر سپاه فقط برای خون دادن است؟ ما بنشینیم تا حادثه‌های سال ۵۹ و ۶۰ به وجود بیاید و آن وقت بترسیم که مارک نظامی‌گری به ما بزنند؟