بایگانی‌های خیابان الوند - وقایع نیوز
شیلات ایران در بن بست انتهای الوند 10 شهریور 1400
صید و صیادی گرفتار در تور طبیعت ۳۶۰ درجه سیما

شیلات ایران در بن بست انتهای الوند

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، علیرضا کیهان‌پور: معاون وزیر و رییس کنونی سازمان شیلات ایران، هرگز قبل از انتصاب به این مقام هیچ گونه نقش و جایگاهی در این مشکل نداشته است ورییس قبلی باید  پاسخگو بوده و مدیر کل اسبق شیلات هرمزگان، مدیرکل اسبق اداره کل تغذیه آبزیان و