بایگانی‌های خیام‌نکویی - وقایع نیوز
افزایش بهره‌وری تولید با تقویت مراکز جهاد کشاورزی 09 دی 1402

افزایش بهره‌وری تولید با تقویت مراکز جهاد کشاورزی

رییس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی، بر تقویت این مراکز به عنوان سرپنجه‌های تولید در افزایش بهره‌وری و دستیابی به امنیت غذایی تاکید کرد.

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد 27 فروردین 1402

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد، این آیین نامه به امضای معاونان وزیر در سازمان شیلات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسید. سیدحسین حسینی افزود: در کمیته تلفیق سازمان شیلات ایران ۷۹ پروژه با برآورد اعتبار ۵۰ میلیارد تومان مصوب شد.