بایگانی‌های خیام‌نکویی - وقایع نیوز
آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد 27 فروردین 1402

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد، این آیین نامه به امضای معاونان وزیر در سازمان شیلات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسید. سیدحسین حسینی افزود: در کمیته تلفیق سازمان شیلات ایران ۷۹ پروژه با برآورد اعتبار ۵۰ میلیارد تومان مصوب شد.