بایگانی‌های خیانت حکومت - وقایع نیوز
جنگ آب؛ خیانت حکومت و سرمایه‌داران ترکیه، مردم سوریه نیز قربانی شدند 24 بهمن 1401
علت تلفات زیاد زلزله در ترکیه؛

جنگ آب؛ خیانت حکومت و سرمایه‌داران ترکیه، مردم سوریه نیز قربانی شدند

جنگ آب؛ خیانت حکومت و سرمایه‌داران ترکیه، مردم سوریه نیز قربانی شدند، اطلاعات بدست آمده از زلزله ترکیه وقوع یک خیانت بزرگ را ثابت کرده و ظَنّ وقوع یک خیانت بزرگتر را نیز به شدت تقویت کرده است.