بایگانی‌های خیانت در امانت - وقایع نیوز
یوم ادا و حق‌الناس در نظام مهندسی کشاورزی 19 مهر 1402

یوم ادا و حق‌الناس در نظام مهندسی کشاورزی

یوم ادا و حق‌الناس در نظام مهندسی کشاورزی، در ۲۹ خرداد امسال تعدادی از کاندیداهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران با پیش‌بینی احتمال بروز تخلف گسترده و جابه‌جایی آراء و مهندسی کردن انتخابات ششمین دوره توسط برخی افراد حاکم بر سازمان استان، انصراف خود را اعلام کردند و متاسفانه این تخلف اتفاق افتاد و در بدترین شکل خود اعتبار سازمان نظام مهندسی و اعتماد حدود ۳۵ هزار عضو نظام استان تهران را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.