بایگانی‌های خیرین و نیکوکاران - وقایع نیوز
کمک به نیازمندان با سرویس نیکوکاری آیگپ در روز جهانی مبارزه با کار کودکان 22 خرداد 1402

کمک به نیازمندان با سرویس نیکوکاری آیگپ در روز جهانی مبارزه با کار کودکان

کمک به نیازمندان با سرویس نیکوکاری آیگپ در روز جهانی مبارزه با کار کودکان،کودکان معصوم و نیازمند همواره چشم به راه کمک‌های مومنانه خیرین و نیکوکاران هستند و آیگپ پلی ارتباطی میان آن‌ها و کاربران نیکوکار است.