بایگانی‌های خیریه‌ دانش آموزی - وقایع نیوز
خیریه‌ دانش آموزی به وسعت دبیرستان انرژی مثبت 18 تیر 1402

خیریه‌ دانش آموزی به وسعت دبیرستان انرژی مثبت

گاه می‌توان با جمعی کوچک کارهای بزرگ انجام داد و در کنار رفع مشکلات به الگویی برای تفسیر عینی – عملی ” ما می‌توانیم ” مبدل شد.