بایگانی‌های خیز بلند ایران - وقایع نیوز
خیر بلند ایران برای تبدیل شدن به دومین تولیدکننده بزرگ عسل در جهان 29 فروردین 1402

خیر بلند ایران برای تبدیل شدن به دومین تولیدکننده بزرگ عسل در جهان

خیر بلند ایران برای تبدیل شدن به دومین تولیدکننده بزرگ عسل در جهان، بعد از اینکه سال‌ها ایران در رتبه سوم تولید عسل در جهان قرار داشت، اکنون آمارهای جدید نشان می‌دهد، با افزایش میزان تولید این شهد شیرین در کشور، ایران به مقام دوم در این زمینه دست یافته است و تلاش دارد تا جدا از این جایگاه جهانی موفق به کسب درآمد ارزی بیشتری از این طریق شود.