بایگانی‌های داخلی 107 - وقایع نیوز
اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران 24 آبان 1400
آموزش، پایش، اصلاح، استانداد سازی و رتبه بندی معادن و صنایع معدنی

اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران، توسعه پایدار، الگویی”نظام مند” و”هوشمندانه” است که براساس آن می توان با استفاده از حداقل منابع و امکانات، به اهداف چهارگانه توسعه پایدار دست یافت: