بایگانی‌های دادخواهی - وقایع نیوز
اهالی صنعت بیمه دادخواهی خود را به خارج از خانه می برند/ مقصر کیست؟ 03 تیر 1402

اهالی صنعت بیمه دادخواهی خود را به خارج از خانه می برند/ مقصر کیست؟

به تازگی رای برخی نهادهای نظارتی در صنعت بیمه سبب شده که سرنوشت بعضی وقایع تحت تاثیر قرار گیرد.