بایگانی‌های دادرسی الکترونیک - وقایع نیوز
رسیدگی به ۲۵ درصد از پرونده‌های معوق کشور در استان تهران 14 فروردین 1400
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران اعلام کرد

رسیدگی به ۲۵ درصد از پرونده‌های معوق کشور در استان تهران

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران از رسیدگی به ۲۵ درصد از پرونده‌های معوق در این استان خبر داد و گفت: ۲۵ درصد از آزادی‌های ناشی از طرح پایش در کل کشور متعلق به استان تهران است.