بایگانی‌های دادستانی کل کشور - وقایع نیوز
معاملات غیرمجاز ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی، جرم است 31 مرداد 1402

معاملات غیرمجاز ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی، جرم است

براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت.