بایگانی‌های دادسرای فرهنگ و رسانه - وقایع نیوز
رشد فعالیت کسب و کار ها در اینستاگرام با شیوع کرونا 16 بهمن 1399

رشد فعالیت کسب و کار ها در اینستاگرام با شیوع کرونا

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد کسب و کارهای مجازی فعال در فضای اینستاگرام وجود ندارد، از افزایش فعالیت‌ کسب و کارها در فضای اینستاگرام بعد از شیوع ویروس کرونا خبر داد.