بایگانی‌های دادسرا - وقایع نیوز
پارک ممنوع، نداریم! 13 آبان 1400
۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان؛

پارک ممنوع، نداریم!

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: “۶ ماه تا ۳ سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می‌شوند.