بایگانی‌های داده‌های اقتصادی - وقایع نیوز
سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی گروه نفت و گاز پارسیان در املاک!!! 05 شهریور 1401
میلیاردها تومان سرمایه روی هوا

سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی گروه نفت و گاز پارسیان در املاک!!!

سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی گروه نفت و گاز پارسیان در املاک!!!، شرکت نفت و گاز پارسیان که شرکت‌هایی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، سرمایه‌گذاری ملی ایران و بیمه مرکزی را در ترکیب سهامداران خود می بیند در پایان سال قبل با چالش‌هایی روبروست که سرمایه شرکت را تهدید می کند و یا بار تورمی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.