بایگانی‌های داده‌‌های بانکی - وقایع نیوز
تجاری‏‌سازی داده‌های بانکی قربانی انباشت جزیره‌ای 23 آذر 1401

تجاری‏‌سازی داده‌های بانکی قربانی انباشت جزیره‌ای

تجاری‌‏سازی داده‌های بانکی قربانی انباشت جزیره‌ای؛ روزانه در نظام بانکداری کشور صدها، هزاران، میلیون‌ها و حتی میلیاردها رکورد اطلاعاتی تولید می‌شود اما از آن استفاده تجاری نمی‌شود.