بایگانی‌های داده‌های دقیق جایگزین آمار برآوردی - وقایع نیوز
موانع و چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی 01 اسفند 1401

موانع و چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی

موانع و چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات اخیر خود در برنامه صف اول صدا و سیما اظهار داشت: "با تکمیل رصدخانه نوپای کشاورزی به فناوری‌های نوین، داده‌های دقیق جایگزین آمار برآوردی می‌شود."