بایگانی‌های داده‌ها - وقایع نیوز
جای رفتار مشتری در صنعت بیمه خالیست 22 آذر 1401

جای رفتار مشتری در صنعت بیمه خالیست

جای رفتار مشتری در صنعت بیمه خالیست؛ شرکت‌های بیمه اقدامات خوبی در جمع‌آوری و پالایش داده‌ها انجام داده‌اند اما جای رفتار مشتری و تعیین ریسک در صنعت بیمه خالی است.