بایگانی‌های دادگاه تجدیدنظر - وقایع نیوز
( ع – ص) به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه تجدیدنظر محکوم شد 13 آبان 1402
پایان ناخوش شاهنامه نشر اکاذیب

( ع – ص) به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه تجدیدنظر محکوم شد

( ع – ص) به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه تجدیدنظر محکوم شد، محکومیت روابط عمومی عامل نشر اکاذیب علیه اولین مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری، (ع - ص) مدیر روابط‌عمومی یکی از تشکل‌های زنبورداری به اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع و بی سند در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، علیه اولین مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری (بهزاد بانکی‌پور) در دادگاه تجدیدنظر تهران محکوم شد.