بایگانی‌های دادگاه تجدید نظر - وقایع نیوز
یک گام تا ابطال انتخابات اتاق بازرگانی؟ 14 اردیبهشت 1402
هفته سرنوشت ساز برای پارلمان بخش خصوصی

یک گام تا ابطال انتخابات اتاق بازرگانی؟

یک گام تا ابطال انتخابات اتاق بازرگانی؟ یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: شنبه یا یکشنبه هفته آینده دادگاه تجدید نظر در خصوص آیین نامه جدید اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد و در صورت رای مثبت، انتخابات اتاق بازرگانی ابطال خواهد شد.