بایگانی‌های دادگاه رسیدگی - وقایع نیوز
انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی باطل است 29 مرداد 1401

انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی باطل است

انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی باطل است؛ حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی دوره نهم از سوی دادگاه و قاضی پرونده، صادر و اجرائیه آن نیز به اتاق بازرگانی ایران ارسال و اعلام شده است.