بایگانی‌های دادگاه لاهه - وقایع نیوز
فرجی راد: فضای مثبتی برای احیای برجام ایجاد شده است 17 بهمن 1399

فرجی راد: فضای مثبتی برای احیای برجام ایجاد شده است

یک کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی با بیان اینکه فضای مثبتی برای برجام ایجاد شده است، گفت: پیشنهاد وزیر امورخارجه درباره نقش آفرینی اروپا مبنای خوبی برای باز شدن راه های گفت و گو و احیای برجام است.