بایگانی‌های دادگستری آذربایجان غربی - وقایع نیوز
صدور مجوز بی نام، گامی در راستای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو 07 تیر 1402

صدور مجوز بی نام، گامی در راستای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو

صدور مجوز بی نام، گامی در راستای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: با ایجاد اتاق تسهیل و خدمات سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو برای اولین بار در بین مناطق آزاد، مجوز سرمایه گذاری بی نام برای تسریع و تسهیل فعالیت اقتصادی در این منطقه صادر می شود.